CHỈ SỐ NIỀM TIN VIRA THÁNG 07/2024

18:33 05/07/2024

CHỈ SỐ NIỀM TIN THỊ TRƯỜNG VIRA THÁNG 7/2024 (MCI-VIRA)

MCI tháng 7 đứng ở mức 60.6 điểm  

 

Quy ước tính MCI: thang điểm 0 – 100đ

Nếu Index > 50 là tích cực

Nếu Index = 50 là trung lập

Nếu Index < 50 là tiêu cực

 

Chi tiết xem tại file đính kèm:

Chỉ số Niềm tin thị trường VIRA - MCI Tháng 07/2024

Đọc thêm