Tổng hợp Kinh tế - Tài chính tuần 09/08 - 13/08/2021

08:28 16/08/2021

Tổng quan:

Nghị quyết 23/2021/QH15 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021-2025 đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ nhất ngày 28/07/2021.

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 23/2021/QH15 là huy động, phân bổ, quản lý, sử dụng có hiệu quả tổng thể các nguồn lực, trong đó nguồn lực bên trong là chiến lược, cơ bản, lâu dài kết hợp hiệu quả với nguồn lực bên ngoài là quan trọng, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề an sinh xã hội….

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch bao gồm: Tổng thu NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 8,3 triệu tỷ đồng; tỉ lệ huy động vào NSNN bình quân không thấp hơn 16% GDP, trong đó từ thuế, phí khoảng 13-14% GDP; tỉ trọng thu nội địa bình quân khoảng 85-86% tổng thu NSNN. Tổng chi NSNN giai đoạn 2021-2025 khoảng 10,26 triệu tỷ đồng, trong đó tỉ trọng chi đầu tư phát triển bình quân khoảng 28%, tỉ trọng chi thường xuyên bình quân khoảng 62-63% tổng chi NSNN. Trong tổ chức thực hiện, phấn đấu tăng tỉ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 29%, giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống khoảng 60%. Tổng chi đầu tư phát triển nguồn NSNN khoảng 2,87 triệu tỷ đồng, trong đó chi từ nguồn vốn ngoài nước khoảng 300.000 tỷ đồng, chi từ nguồn cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước khoảng 248.000 tỷ đồng. Tỉ lệ bội chi NSNN giai đoạn 2021-2025 bình quân 3,7% GDP, trong đó bội chi NSTW bình quân 3,4% GDP, bội chi NSĐP bình quân 0,3% GDP; trong tổ chức thực hiện, phấn đấu giảm xuống dưới 3,7% GDP. Tổng mức vay trong giai đoạn 2021-2025 khoảng 3,068 triệu tỷ đồng, trong đó mức vay của NSTW khoảng 2,9 triệu tỷ đồng; nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 1,7 triệu tỷ đồng; tổng mức vay của NSĐP khoảng 148.000 tỷ đồng, mức vay của từng địa phương trong phạm vi giới hạn nợ theo quy định của pháp luật về NSNN; nghĩa vụ trả nợ của chính quyền địa phương khoảng 35,3 nghìn tỷ đồng. Trần nợ công hằng năm không quá 60% GDP; ngưỡng cảnh báo là 55% GDP; trần nợ Chính phủ hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP; trần nợ nước ngoài của quốc gia hằng năm không quá 50% GDP; ngưỡng cảnh báo là 45% GDP.

Nghị quyết cũng nêu lên định hướng công tác tài chính quốc gia. Cụ thể, về thu NSNN, khẩn trương sửa đổi, hoàn thiện hệ thống chính sách thu để cơ cấu lại nguồn thu NS, thúc đẩy tăng thu hợp lý kết hợp nuôi dưỡng nguồn thu bền vững. Đẩy mạnh các biện pháp khai thác dư địa thu, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, mở rộng cơ sở thuế. Về chi NSNN, từng bước cơ cấu lại chi NSNN theo hướng tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đổi mới cơ chế phân bổ chi thường xuyên theo kết quả thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ… theo quy định của pháp luật. Về cân đối NSNN, vay bù đắp bội chi NSNN chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển; chỉ chi NSNN trong khả năng của nền kinh tế và chỉ vay trong khả năng trả nợ; kiểm soát chặt chẽ nghĩa vụ nợ dự phòng, rà soát các khoản bảo lãnh mới, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả.  

Tóm lược thị trường trong nước từ 09/08 - 13/08

Thị trường ngoại tệ: Trong tuần từ 09/08 - 13/08, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng 2 phiên đầu tuần và giảm mạnh 3 phiên cuối tuần. Chốt tuần, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 23.145 VND/USD, giảm mạnh 22 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. Tỷ giá mua kỳ hạn 6 tháng được duy trì niêm yết trong 2 phiên đầu tuần ở mức 22.975 đồng, sau đó NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 22.750 đồng. Tỷ giá bán được NHNN niêm yết ở mức thấp hơn 50 đồng so với trần tỷ giá, chốt phiên cuối tuần ở mức 23.789 VND/USD.

Mặc dù tăng khá mạnh phiên cuối tuần, tỷ giá LNH vẫn giảm mạnh trong tuần qua. Chốt phiên cuối tuần 13/08, tỷ giá LNH đóng cửa tại 22.840 VND/USD, giảm 86 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

Trong tuần qua, tỷ giá trên thị trường tự do không biến động khi các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội, chốt tuần giao dịch tại 23.200 VND/USD ở chiều mua vào và 23.250 VND/USD ở chiều bán ra.

Thị trường tiền tệ LNH: Lãi suất VND LNH trong tuần từ 09/08 - 13/08 tiếp tục xu hướng giảm ở tất cả các kỳ hạn từ 1M trở xuống. Chốt phiên 13/08, lãi suất VND LNH giao dịch quanh mức: ON 0,83% (-0,16 đpt); 1W 1,02% (-0,09 đpt); 2W 1,13% (-0,10 đpt); 1M 1,30% (-0,12 đpt).

Trái lại, lãi suất USD LNH gần như không biến động trong suốt tuần. Chốt tuần 13/08 lãi suất USD LNH đóng cửa không thay đổi ở hầu hết các kỳ hạn từ 1M trở xuống, ngoại trừ tăng 0,01 đpt ở kỳ hạn 1M, giao dịch tại: ON 0,15%; 1W 0,18%; 2W 0,22% và 1M 0,33%.

Thị trường mở: Trên thị trường mở tuần từ 09/08 - 13/08, NHNN chào thầu 1.000 tỷ đồng/phiên ở tất cả 5 phiên qua kênh cầm cố, với kỳ hạn 07 ngày, lãi suất đều ở mức 2,50%. Không có khối lượng trúng thầu, không còn khối lượng lưu hành trên kênh này.

NHNN tiếp tục không chào thầu tín phiếu NHNN.      

Thị trường trái phiếu: Trong tuần từ 09/08 - 13/08, NHCSXH và KBNN cùng tham gia gọi thầu TPCP với tổng khối lượng gọi thầu là 11.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 09/08, NHCSXH huy động thành công 3.400/4.000 tỷ đồng TPCPBL gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 85%). Trong đó, kỳ hạn 10 năm huy động thành công 1.400/2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 15 năm huy động toàn bộ 2.000 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu lần lượt tại 2,42%/năm (-0,05%) và 2,58%/năm (-0,01%). Ngày 11/08, KBNN huy động thành công 9.514/11.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu (tỷ lệ trúng thầu 86%). Trong đó, kỳ hạn 7 năm, 10 năm và 15 năm huy động được toàn bộ lần lượt 750 tỷ đồng, 2.000 tỷ đồng và 4.500 tỷ đồng, kỳ hạn 30 năm huy động 2.264/3.750 tỷ đồng. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 7 năm tại 1,25%/năm (-0,07%), kỳ hạn 10 năm tại 2,10%/năm (-0,03%), kỳ hạn 15 năm tại 2,32%/năm (-0,02%) và kỳ hạn 30 năm tại 3,01%/năm (-0,04%). Trong tuần có 312 tỷ đồng TPCP đáo hạn.

Tuần này từ 16/08 - 20/08, KBNN và NHCSXH sẽ gọi thầu lần lượt 7.000 tỷ đồng và 1.124 tỷ đồng TPCP. Trong tuần này sẽ có 6.555 tỷ đồng TPCP đáo hạn.

Giá trị giao dịch Outright và Repos trên thị trường thứ cấp tuần qua đạt trung bình 8.062 tỷ đồng/phiên, tiếp tục tăng so với mức 7.364 tỷ đồng/phiên của tuần trước đó. Lợi suất TPCP biến động trái chiều trong tuần vừa qua. Chốt phiên 13/08, lợi suất TPCP giao dịch quanh 1 năm 0,32% (không thay đổi); 2 năm 0,55% (không thay đổi); 3 năm 0,75% (-0,05 đpt); 5 năm 0,9% (-0,09đpt); 7 năm 1,24% (-0,02 đpt); 10 năm 2,09% không thay đổi); 15 năm 2,3% (+0,01 đpt); 30 năm 2,99% (-0,02 đpt).

Thị trường chứng khoán: Tuần từ 09/08 - 13/08, tuần thứ 3 liên tiếp, thị trường chứng khoán chốt tuần trong sắc xanh khi cả ba chỉ số đều tăng điểm, thanh khoản ở mức cao, tuy nhiên nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh bán ròng. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần 13/08, VN-Index đứng ở mức 1.357,05 điểm, tương ứng tăng 15,60 điểm (+1,16%) so với tuần trước đó; HNX-Index tăng mạnh 11,50 điểm (+3,53%) lên 336,96 điểm; UPCoM-Index tăng 3,89 điểm (+4,41%) đạt 92,17 điểm

Thanh khoản thị trường tăng mạnh so với tuần trước đó với giá trị giao dịch đạt gần 27.400 tỷ đồng/phiên. Khối ngoại bán ròng mạnh hơn 3.071 tỷ đồng trên cả 3 sàn trong tuần qua.

Tin quốc tế

Thượng viện Mỹ thông qua hai dự luật ngân sách. Trong tuần qua, Thượng viện Mỹ đã liên tiếp thông qua dự luật ngân sách xây dựng cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD vào ngày 10/08 và dự luật thúc đẩy chống biến đổi khí hậu đồng thời phát triển an sinh xã hội trị giá 3.500 tỷ USD vào ngày 11/08. Hiện tại hai dự luật này cần chờ sự đồng thuận của Hạ viện để chính thức trở thành luật. Liên quan đến các chỉ báo kinh tế Mỹ tuần qua, CPI toàn phần của nước này tăng 0,5% m/m trong tháng 7, thấp hơn mức tăng 0,9% của tháng trước đó và khớp với dự báo. CPI lõi của Mỹ tăng 0,3% m/m trong tháng vừa qua, thấp hơn mức tăng 0,9% của tháng 6 và thấp hơn mức tăng 0,4% theo dự báo. Như vậy, CPI toàn phần và CPI lõi tháng 7 lần lượt tăng 5,4% và 4,3% so với cùng kỳ năm 2020. Về thị trường lao động Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại nước Mỹ tuần kết thúc ngày 07/08 ở mức 375 nghìn đơn, giảm nhẹ từ mức 385 nghìn đơn của tuần trước đó và khớp với dự báo của các chuyên gia. Bên cạnh đó, quốc gia này tạo ra 10,07 triệu cơ hội việc làm mới trong tháng 6, cao hơn mức 9,48 triệu của tháng trước đó và đồng thời vượt đáng kể so với kỳ vọng ở mức 9,27 triệu. Cuối cùng, niềm tin tiêu dùng tại Mỹ do Đại học Michigan khảo sát được ở mức 70,2 điểm trong tháng 8, giảm từ mức 81,2 điểm của tháng 7.

Nước Anh đón một số thông tin kinh tế trái chiều. Ở mặt tích cực, GDP của nước này tăng 4,8% q/q theo thống kê sơ bộ, sau khi giảm 1,6% ở quý trước đó, khớp với dự báo của Reuters. Riêng GDP trong tháng 6 của nước này cho thấy mức tăng 1,0% m/m, nối dài đà tăng 0,6% ở tháng 5, và tích cực hơn so với mức tăng 0,8% theo kỳ vọng. Về tiêu cực, sản lượng công nghiệp của nước Anh giảm 0,7% m/m trong tháng 6 sau khi tăng 0,6% ở tháng 5, trái với dự báo tiếp tục tăng 0,3%. Cán cân thương mại nước Anh thâm hụt 12,0 tỷ GBP trong tháng 6, sâu hơn mức thâm hụt 9,6 tỷ ở tháng 5 và đồng thời sâu hơn mức thâm hụt 9,1 tỷ theo dự báo.

Khu vực Eurozone ghi nhận một số thông tin kinh tế quan trọng. Đầu tiên, niềm tin kinh tế tại khu vực Eurozone do tổ chức ZEW khảo sát được ở mức 42,7 điểm trong tháng 8; giảm so với mức 61,2 điểm của tháng 7 và xuống sâu hơn rất nhiều so với mức 55,3 điểm theo dự báo. Tại nước Đức, chỉ số niềm tin tiêu dùng giảm xuống còn 40,4 điểm trong tháng 8 từ mức 63,3 điểm của tháng 7. Tiếp theo, cán cân thương mại hàng hóa khu vực Eurozone thặng dư 12,4 tỷ EUR trong tháng 6, thấp hơn so với mức thặng dư 13,8 tỷ EUR của tháng 5 nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với mức thặng dư 10,9 tỷ theo dự báo. Sản lượng công nghiệp khu vực Eurozone giảm 0,3% m/m trong tháng 6, nối tiếp đà giảm 1,1% của tháng 5 và khớp với dự báo.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu kinh tế MSB

Đọc thêm