Chuẩn bị khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ K3

17:01 26/09/2023

Để chuẩn bị cho khóa BDNV này, Ban Thường vụ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam (VIRA) đã có cuộc họp chuẩn bị tại văn phòng Hội với sự tham gia của BTV và các thành viên Văn phòng VIRA vào ngày 12/09/2023.

Các đại biểu đã chốt lại thời gian, địa điểm, giảng viên và đặc biệt kiểm soát lại tài liệu bồi dưỡng, đưa ra ý kiến chỉnh sửa, cập nhật để giảng viên hoàn chỉnh bài giảng.

Hi vọng khóa BDNV sẽ thành công tốt đẹp. Sau đây là một số hình ảnh buổi họp. 

Chuẩn bị khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ K3

Chuẩn bị khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ K3 2Chuẩn bị khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ K3 3Chuẩn bị khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ K3 4

Đọc thêm