Hội thảo VIRA bán niên 2022

08:00 10/05/2022

Hội thảo VIRA bán niên 2022

Hội thảo VIRA bán niên 2022 với chủ đề: “Xu hướng lạm phát và lãi suất tại Việt Nam, trong bối cảnh xung đột địa chính trị và kinh tế hậu covid-19”.

Tài liệu của hội thảo được xây dựng bởi các thành viên và khách mời của VIRA, được lưu hành nội bộ, chỉ sử dụng với mục đích nghiên cứu và tham khảo. VIRA không chịu trách nhiệm đối với mọi mục đích sử dụng khác.

Download here

Đọc thêm