Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn (K3) đã kết thúc thành công tốt đẹp

17:18 26/09/2023

Khóa BDNV Phân tích kinh tế vĩ mô Việt Nam – Góc nhìn từ thực tiễn – Khóa 3:

 1. Nội dung chính:
 • Quan sát đa chiều về tăng trưởng GDP của Việt Nam
 • Lạm phát Việt Nam - Khám phá từ A đến Z
 • Một ngày trong vai nhà điều hành chính sách tiền tệ
 • Giải mã bảng cân đối ngân sách Nhà nước
 1. Giảng viên:
 • Ông Nguyễn Tú Anh - Vụ trưởng Ban Kinh tế Trung ương
 • Bà Nguyễn Huyền Dịu - Trưởng phòng Ngân hàng Nhà nước
 • Ông Phạm Văn Hiếu – Chuyên gia Tài chính Ngân sách
 • Ông Trịnh Quang Anh - Giám đốc Nghiên cứu kinh tế MSB - Chủ tịch VIRA
 • Ông Đặng Ngọc Cảnh - Giám đốc Phân tích Techcombank - Phó Chủ tịch VIRA
 1. Thời gian: 03 ngày 22-24/09/2023;

Khóa BDNV có sự tham gia của 55 học viên đến từ đại diện 14 hội viên pháp nhân gồm VCB, BIDV, Agribank, Vietinbank, MSB, TCB, MB, TPB, VIB, MB, CBB, BSC, VCBF, VCBS. Khóa học được học viên đánh giá cao, đề nghị tiếp tục tổ chức các khóa tiếp theo. 

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học. 

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 2

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 3

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 4

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 5

 

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 6

 

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 7

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 8

Khóa Bồi dưỡng nghiệp vụ Kinh tế vĩ mô - Góc nhìn thực tiễn K3 đã kết thúc thành công tốt đẹp 9

 

Đọc thêm