Market Watch 25/4

13:31 25/04/2024

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

cid:image007.png@01DA9701.D00AC860

  • BOND

cid:image008.png@01DA9701.D00AC860

  • STOCK EXCHANGE

cid:image009.png@01DA9701.D00AC860

  • MONEY MARKET

cid:image010.png@01DA9701.D00AC860

  • COMMODITY

cid:image011.png@01DA9701.D00AC860

  

   Nguồn: Refinitiv Eikon

Cùng chuyên mục

Đọc thêm