Market Watch 2/4

11:25 02/04/2024

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

Market Watch 2/4

  • BOND

Market Watch 2/4 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 2/4 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 2/4 4

  • COMMODITY

Market Watch 2/4 5

      Nguồn: Refinitiv Eikon

 

Cùng chuyên mục

Đọc thêm