Market Watch 14/5

11:29 14/05/2024

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                       

  • FOREX

cid:image007.png@01DAA5EF.C1710FB0

  • BOND

cid:image008.png@01DAA5EF.C1710FB0

  • STOCK EXCHANGE

cid:image009.png@01DAA5EF.C1710FB0

  • MONEY MARKET

cid:image010.png@01DAA5EF.C1710FB0

  • COMMODITY

cid:image011.png@01DAA5EF.C1710FB0

  

   Nguồn: Refinitiv Eikon

Cùng chuyên mục

Đọc thêm