Market Watch 30/1

11:05 30/01/2024

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.             

  • FOREX

Market Watch 30/1

  • BOND

Market Watch 30/1 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 30/1 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 30/1 4

  • COMMODITY

Market Watch 30/1 5

   Nguồn: Refinitiv Eikon

Cùng chuyên mục