Market Watch 8/4

11:08 08/04/2024

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.                

  • FOREX

Market Watch 8/4

  • BOND

Market Watch 8/4 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 8/4 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 8/4 4

  • COMMODITY

Market Watch 8/4 5

   Nguồn: Refinitiv Eikon

Cùng chuyên mục

Đọc thêm