Market Watch 17/6

11:05 17/06/2024

KG Anh/Chị,

Xin cập nhật đến các Anh/Chị về tổng quan thị trường.              

  • FOREX

Market Watch 17/6

  • BOND

Market Watch 17/6 2

  • STOCK EXCHANGE

Market Watch 17/6 3

  • MONEY MARKET

Market Watch 17/6 4

  • COMMODITY

Market Watch 17/6 5

  Nguồn: Refinitiv Eikon

Cùng chuyên mục

Đọc thêm