LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.624,8702.33.1
Kỳ 10/23----
Kỳ 07/23----
Kỳ 04/23----
Kỳ 01/23----
Kỳ 10/22----
Kỳ 07/22----
Kỳ 04/22----
Kỳ 01/22----
Kỳ 12/21----

Biểu đồ