LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/244.125,2201.92.65
Kỳ 10/23----
Kỳ 07/233.9823,5793.833.76
Kỳ 04/234.3223,7506.184.42
Kỳ 01/234.7724,0006.654.94
Kỳ 10/22----
Kỳ 07/22----
Kỳ 04/22----
Kỳ 01/22----
Kỳ 12/21----

Biểu đồ