LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 10/233.4224,6172.292.9
Kỳ 07/232.6723,5523.482.6
Kỳ 04/233.9823,4864.443.5
Kỳ 01/234.3923,5885.843.9
Kỳ 10/223.6823,5956.33.98
Kỳ 07/223.4523,3331.453.3
Kỳ 04/222.8622,9101.752.4
Kỳ 01/222.9823,1011.922.15
Kỳ 12/21523,0001.622.11

Biểu đồ