LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22523,0001.622.11
Kỳ 01/222.9823,1011.922.15
Kỳ 12/212.8622,9101.752.4

Biểu đồ