LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1000.252.43
Tháng 11-12/21-1/2223,0500.232.32
Tháng 10-11-12/22---
Tháng 9-10-11/2123,1000.662.35
Tháng 8-9-10/2123,0541.152.28
Tháng 7-8-9/2123,0081.282.24
Tháng 6-7-8/21---
Tháng 5-6-7/2123,00012.11
Tháng 4-5-6/2122,8000.752.15
Tháng 2-3-4/2122,7001.622.13
Tháng 1-2-3/2123,0001.622.11

Biểu đồ