LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.524,7732.72.68
Kỳ 10/233.3624,2502.83.26
Kỳ 07/234.523,87532.57
Kỳ 04/234.523,25043.7
Kỳ 01/23523,20054.5
Kỳ 10/223.323,3863.53.5
Kỳ 07/223.523,2002.53.1
Kỳ 04/223.9522,8502.352.4
Kỳ 01/222.223,0001.52.15
Kỳ 12/21423,0000.872.15

Biểu đồ