LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22423,0000.872.15
Kỳ 01/222.223,0001.52.15
Kỳ 12/213.9522,8502.352.4

Biểu đồ