LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,9000.82.06
Kỳ 01/223.522,6001.82.25
Kỳ 12/213.522,7222.212.45

Biểu đồ