LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/233.5523,6783.753.55
Kỳ 04/234.4523,6544.323.89
Kỳ 01/233.7824,2006.024.35
Kỳ 10/222.9523,2623.093.51
Kỳ 07/223.6823,3802.33.31
Kỳ 04/223.522,7222.212.45
Kỳ 01/223.522,6001.82.25
Kỳ 12/21522,9000.82.06

Biểu đồ