LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/22---
Tháng 11-12/21-1/2223,0321.252.13
Tháng 10-11-12/2223,0700.382.43
Tháng 9-10-11/2123,0601.262.36
Tháng 8-9-10/2123,0001.152.25
Tháng 7-8-9/2122,9791.352.15
Tháng 6-7-8/2122,9501.352.04
Tháng 5-6-7/2122,7650.981.99
Tháng 4-5-6/2122,7550.952.12
Tháng 2-3-4/2122,6990.722.1
Tháng 1-2-3/2122,9000.82.06

Biểu đồ