LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,8600.882.08
Kỳ 01/22322,6551.552.15
Kỳ 12/213.822,7401.892.48

Biểu đồ