LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.924,9322.672.79
Kỳ 10/233.323,8382.683.22
Kỳ 07/23423,7053.953.17
Kỳ 04/23423,7453.513.26
Kỳ 01/23423,6886.54.38
Kỳ 10/223.323,3503.83.62
Kỳ 07/223.523,1501.973.03
Kỳ 04/223.822,7401.892.48
Kỳ 01/22322,6551.552.15
Kỳ 12/21522,8600.882.08

Biểu đồ