LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/224.122,7000.82.12
Kỳ 01/222.522,6501.322.39
Kỳ 12/213.1322,7772.272.52

Biểu đồ