LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 1/22->1/234.122,7000.82.12
Tháng 12/21->12/222.522,6501.322.39

Biểu đồ