LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 01/234.3323,7335.454.89
Kỳ 10/223.0323,2233.794.45
Kỳ 07/223.3323,2001.863.35
Kỳ 04/223.1322,7772.272.52
Kỳ 01/222.522,6501.322.39
Kỳ 12/214.122,7000.82.12

Biểu đồ