LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1550.232.55
Tháng 11-12/21-1/2223,0150.892.25
Tháng 10-11-12/2223,0500.422.52
Tháng 9-10-11/2123,0400.92.47
Tháng 8-9-10/2123,0201.422.18
Tháng 7-8-9/2123,0011.312.18
Tháng 6-7-8/2122,8991.162.15
Tháng 5-6-7/2122,7930.762.1
Tháng 4-5-6/2122,8000.932.22
Tháng 2-3-4/2122,6601.022.18
Tháng 1-2-3/2122,7000.82.12

Biểu đồ