LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,8950.992.11
Kỳ 01/221.6923,0241.242.28
Kỳ 12/212.5922,8832.412.55

Biểu đồ