LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/223.522,6800.812.22
Kỳ 01/222.5622,7221.052.32
Kỳ 12/213.3422,7501.522.44

Biểu đồ