LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/243.7525,1893.782.73
Kỳ 04/244.124,7392.63.06
Kỳ 10/233.5424,2552.93.34
Kỳ 07/232.923,5552.52.8
Kỳ 04/233.4723,7553.353.31
Kỳ 01/234.2323,7505.74.3
Kỳ 10/223.2823,2804.83.9
Kỳ 07/223.4623,28023.16
Kỳ 04/223.3422,7501.522.44
Kỳ 01/222.5622,7221.052.32
Kỳ 12/213.522,6800.812.22

Biểu đồ