LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0690.222.38
Tháng 11-12/21-1/2222,9690.82.24
Tháng 10-11-12/2223,0700.452.37
Tháng 9-10-11/21---
Tháng 8-9-10/2123,0570.92.29
Tháng 7-8-9/2122,9450.682.14
Tháng 6-7-8/2122,9401.152.11
Tháng 5-6-7/2122,77012.07
Tháng 4-5-6/2122,7550.862.24
Tháng 2-3-4/21---
Tháng 1-2-3/2122,6800.812.22

Biểu đồ