LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,7251.032.1
Kỳ 01/222.3222,6001.652.15
Kỳ 12/212.9522,8002.412.43

Biểu đồ