LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.824,9872.22.6
Kỳ 10/233.5123,8822.793.16
Kỳ 07/232.9623,7363.283.17
Kỳ 04/233.7823,9204.253.24
Kỳ 01/233.923,8805.964.35
Kỳ 10/223.1523,1604.33.46
Kỳ 07/222.9823,2352.12.98
Kỳ 04/222.9522,8002.412.43
Kỳ 01/222.3222,6001.652.15
Kỳ 12/21522,7251.032.1

Biểu đồ