LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/243.7925,1813.652.63
Kỳ 04/243.9224,7302.152.48
Kỳ 10/233.3923,8752.913.11
Kỳ 07/232.7523,5813.432.98
Kỳ 04/233.8923,4963.653.79
Kỳ 01/234.2324,0285.975.15
Kỳ 10/223.2123,3373.293.37
Kỳ 07/223.3923,2562.133.23
Kỳ 04/223.1923,0292.492.66
Kỳ 01/222.1222,9531.232.13
Kỳ 12/21522,8421.022.18

Biểu đồ