LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,8421.022.18
Kỳ 01/222.1222,9531.232.13
Kỳ 12/213.1923,0292.492.66

Biểu đồ