LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2222,9860.222.38
Tháng 11-12/21-1/2223,0400.542.16
Tháng 10-11-12/2223,0570.292.29
Tháng 9-10-11/2123,0650.582.36
Tháng 8-9-10/2123,0531.22.31
Tháng 7-8-9/2123,0101.022.26
Tháng 6-7-8/2122,9391.562.24
Tháng 5-6-7/2122,7560.752.01
Tháng 4-5-6/2122,7720.912.19
Tháng 2-3-4/2122,7130.832.16
Tháng 1-2-3/2122,8421.022.18

Biểu đồ