LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 1/22->1/23322,7500.82.18
Tháng 12/21->12/222.2922,9860.922.79

Biểu đồ