LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/243.8425,1003.852.51
Kỳ 04/243.8924,9892.242.68
Kỳ 10/233.4824,1283.853.3
Kỳ 07/233.0523,8803.723.17
Kỳ 04/233.8923,8004.353.86
Kỳ 01/233.4524,00054.6
Kỳ 10/223.8923,3153.753.6
Kỳ 07/223.9723,2032.53.11
Kỳ 04/225.922,8602.92.34
Kỳ 01/222.2922,9860.922.79
Kỳ 12/21322,7500.82.18

Biểu đồ