LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22322,7500.82.18
Kỳ 01/222.2922,9860.922.79
Kỳ 12/215.922,8602.92.34

Biểu đồ