LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,0690.152.23
Tháng 11-12/21-1/2223,1050.952.6
Tháng 10-11-12/2223,1500.452.35
Tháng 9-10-11/2123,0820.752.39
Tháng 8-9-10/2123,0601.52.15
Tháng 7-8-9/21---
Tháng 6-7-8/2123,0501.42.2
Tháng 5-6-7/2122,7901.42.02
Tháng 4-5-6/2122,78012.15
Tháng 2-3-4/2122,77512.18
Tháng 1-2-3/2122,7500.82.18

Biểu đồ