LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22523,8500.72.09
Kỳ 01/223.5722,7301.32.23
Kỳ 12/213.6522,7802.342.82

Biểu đồ