LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.5824,7301.752.51
Kỳ 10/233.3223,8082.963.23
Kỳ 07/232.8923,5592.943.1
Kỳ 04/233.8123,4784.253.75
Kỳ 01/234.2423,5024.524.33
Kỳ 10/223.2523,2973.313.41
Kỳ 07/223.5523,1702.153.07
Kỳ 04/223.6522,7802.342.82
Kỳ 01/223.5722,7301.32.23
Kỳ 12/21523,8500.72.09

Biểu đồ