LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/244.1125,0253.062.6
Kỳ 04/243.4324,7502.12.38
Kỳ 10/233.3723,8202.753.18
Kỳ 07/232.323,5554.63.15
Kỳ 04/234.1523,6894.83.55
Kỳ 01/233.9523,7005.84.35
Kỳ 10/223.9623,5834.854.46
Kỳ 07/223.4523,2002.33.45
Kỳ 04/222.9522,8002.22.52
Kỳ 01/222.5222,6501.062.28
Kỳ 12/214.222,7501.82.15

Biểu đồ