LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 1/22->1/234.222,7501.82.15
Tháng 12/21->12/222.5222,6501.062.28

Biểu đồ