LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/224.222,7501.82.15
Kỳ 01/222.5222,6501.062.28
Kỳ 12/212.9522,8002.22.52

Biểu đồ