LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22422,7001.112.12
Kỳ 01/223.4822,6601.22.26
Kỳ 12/213.9622,6982.212.38

Biểu đồ