LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/244.1824,9504.812.86
Kỳ 04/243.8524,5003.492.68
Kỳ 10/23----
Kỳ 07/233.8823,5153.023.1
Kỳ 04/233.9823,38833.15
Kỳ 01/234.2623,4004.893.95
Kỳ 10/223.7823,4504.753.45
Kỳ 07/223.6823,1001.772.86
Kỳ 04/223.9622,6982.212.38
Kỳ 01/223.4822,6601.22.26
Kỳ 12/21422,7001.112.12

Biểu đồ