LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,9500.882.13
Kỳ 01/223.7522,7001.42.13
Kỳ 12/213.6822,9302.252.55

Biểu đồ