LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.524,6003.52.45
Kỳ 10/233.923,9003.82.8
Kỳ 07/232.523,65033
Kỳ 04/23423,6004.53.4
Kỳ 01/233.5924,0005.54.65
Kỳ 10/223.923,5005.53.7
Kỳ 07/223.9523,3501.833.43
Kỳ 04/223.6822,9302.252.55
Kỳ 01/223.7522,7001.42.13
Kỳ 12/21522,9500.882.13

Biểu đồ