LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/22---
Tháng 11-12/21-1/2223,03022.2
Tháng 10-11-12/2223,0750.362.45
Tháng 9-10-11/2123,0700.72.45
Tháng 8-9-10/2123,0501.222.28
Tháng 7-8-9/2123,0251.082.3
Tháng 6-7-8/2122,9401.152.18
Tháng 5-6-7/2122,8300.852.15
Tháng 4-5-6/2122,7760.912.12
Tháng 2-3-4/2122,6780.812.14
Tháng 1-2-3/2122,9500.882.13

Biểu đồ