LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 10/233.523,8572.882.85
Kỳ 07/234.6723,5003.492.8
Kỳ 04/234.1323,4503.763.3
Kỳ 01/23----
Kỳ 10/22----
Kỳ 07/22----
Kỳ 04/22----
Kỳ 01/22----
Kỳ 12/21----

Biểu đồ