LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/223.522,8500.772.13
Kỳ 01/223.1522,5001.422.21
Kỳ 12/212.1222,7001.72.41

Biểu đồ