LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 1/22->1/233.522,8500.772.13
Tháng 12/21->12/223.1522,5001.422.21

Biểu đồ