LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/243.623,8003.82.77
Kỳ 04/24424,7502.222.6
Kỳ 10/233.5824,0003.783.21
Kỳ 07/234.2123,6103.853.32
Kỳ 04/234.523,5005.323.8
Kỳ 01/233.5723,8005.724.45
Kỳ 10/223.7823,5003.753.69
Kỳ 07/223.7823,3991.863.3
Kỳ 04/222.1222,7001.72.41
Kỳ 01/223.1522,5001.422.21
Kỳ 12/213.522,8500.772.13

Biểu đồ