LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/22---
Tháng 11-12/21-1/22---
Tháng 10-11-12/2223,0600.512.48
Tháng 9-10-11/2123,0651.352.41
Tháng 8-9-10/2123,00012.28
Tháng 7-8-9/2122,9800.762.3
Tháng 6-7-8/2122,9951.052.22
Tháng 5-6-7/21---
Tháng 4-5-6/2122,7500.582.21
Tháng 2-3-4/2122,7600.682.12
Tháng 1-2-3/2122,8500.772.13

Biểu đồ