LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 1/22->1/23522,9751.142.15
Tháng 12/21->12/223.522,5221.092.3

Biểu đồ