LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,9751.142.15
Kỳ 01/223.522,5221.092.3
Kỳ 12/213.222,7342.192.45

Biểu đồ