LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.6524,8002.452.77
Kỳ 10/233.4523,7893.113.25
Kỳ 07/232.6623,7563.43.25
Kỳ 04/233.8523,6024.283.45
Kỳ 01/234.323,5655.34.1
Kỳ 10/223.3323,6793.613.58
Kỳ 07/223.6123,2001.83.05
Kỳ 04/223.222,7342.192.45
Kỳ 01/223.522,5221.092.3
Kỳ 12/21522,9751.142.15

Biểu đồ