LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22----
Kỳ 01/22322,8001.12.2
Kỳ 12/213.222,8001.92.45

Biểu đồ