LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/23423,8003.333.12
Kỳ 04/234.5324,1504.033.5
Kỳ 01/234.7223,5506.054.7
Kỳ 10/223.0123,7683.553.7
Kỳ 07/22423,3502.53.1
Kỳ 04/223.222,8001.92.45
Kỳ 01/22322,8001.12.2
Kỳ 12/21----

Biểu đồ