LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.5324,8002.032.99
Kỳ 10/233.4524,0000.923
Kỳ 07/232.6623,6001.832.85
Kỳ 04/233.1523,50033.65
Kỳ 01/234.2723,5006.54.5
Kỳ 10/223.1823,3255.933.78
Kỳ 07/223.1623,2701.613.02
Kỳ 04/222.8322,7501.922.5
Kỳ 01/222.523,0001.052.25
Kỳ 12/213.522,7401.132.1

Biểu đồ