LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/223.522,7401.132.1
Kỳ 01/222.523,0001.052.25
Kỳ 12/212.8322,7501.922.5

Biểu đồ