LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 01/234.2323,6725.865.23
Kỳ 10/223.8623,6485.553.55
Kỳ 07/222.6923,5252.163.06
Kỳ 04/222.2922,7502.332.49
Kỳ 01/222.5122,8001.852.26
Kỳ 12/21522,96012.2

Biểu đồ