LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,96012.2
Kỳ 01/222.5122,8001.852.26
Kỳ 12/212.2922,7502.332.49

Biểu đồ