LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/244.125,4553.52.8
Kỳ 04/243.624,8101.652.6
Kỳ 10/234.424,2501.12.8
Kỳ 07/233.1223,5602.32.95
Kỳ 04/234.523,5203.23.7
Kỳ 01/233.723,3883.354.96
Kỳ 10/223.6523,4483.252.81
Kỳ 07/223.7923,0151.783.25
Kỳ 04/223.3922,9952.652.37
Kỳ 01/223.5822,7891.022.26
Kỳ 12/213.522,7780.792.1

Biểu đồ