LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/223.522,7780.792.1
Kỳ 01/223.5822,7891.022.26
Kỳ 12/213.3922,9952.652.37

Biểu đồ