LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 1/22->1/233.522,7780.792.1
Tháng 12/21->12/223.5822,7891.022.26

Biểu đồ