LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1250.222.35
Tháng 11-12/21-1/2223,0150.522.25
Tháng 10-11-12/2223,0620.412.48
Tháng 9-10-11/2123,0750.912.45
Tháng 8-9-10/21---
Tháng 7-8-9/2123,0201.211.31
Tháng 6-7-8/2123,0001.212.16
Tháng 5-6-7/2123,0050.92.11
Tháng 4-5-6/2122,8250.872.05
Tháng 2-3-4/21---
Tháng 1-2-3/2122,7780.792.1

Biểu đồ