LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/244.4524,85032.85
Kỳ 10/234.3324,1503.13.1
Kỳ 07/232.3523,90033.02
Kỳ 04/233.423,68053.7
Kỳ 01/234.623,80065
Kỳ 10/223.923,8003.53.25
Kỳ 07/223.9523,4501.53.3
Kỳ 04/223.9522,9002.42.5
Kỳ 01/222.9322,8501.50
Kỳ 12/21----

Biểu đồ