LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22----
Kỳ 01/222.9322,8501.50
Kỳ 12/213.9522,9002.42.5

Biểu đồ