LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,7401.22.12
Kỳ 01/222.722,8181.282.2
Kỳ 12/212.822,8302.22.42

Biểu đồ