LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/244.124,7312.352.73
Kỳ 10/233.3223,8392.883.15
Kỳ 07/232.7523,7343.563.06
Kỳ 04/233.723,5003.93.5
Kỳ 01/233.923,4384.494.5
Kỳ 10/223.1423,3343.623.43
Kỳ 07/223.523,1102.23.05
Kỳ 04/222.822,8302.22.42
Kỳ 01/222.722,8181.282.2
Kỳ 12/21522,7401.22.12

Biểu đồ