LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.8924,7772.893.05
Kỳ 10/233.7524,0102.52.75
Kỳ 07/233.123,6233.553.33
Kỳ 04/234.2223,6004.553.75
Kỳ 01/233.7824,1005.555.67
Kỳ 10/222.8823,3453.572.89
Kỳ 07/223.3323,2501.752.25
Kỳ 04/222.9622,8152.222.24
Kỳ 01/222.223,0251.342.22
Kỳ 12/21523,1130.922.12

Biểu đồ