LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22523,1130.922.12
Kỳ 01/222.223,0251.342.22
Kỳ 12/212.9622,8152.222.24

Biểu đồ