LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianAvg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 12/21-1-2/2223,1080.22.36
Tháng 11-12/21-1/2223,0601.522.02
Tháng 10-11-12/2223,1020.622.55
Tháng 9-10-11/2123,0750.722.41
Tháng 8-9-10/2122,9901.52.32
Tháng 7-8-9/2123,0250.682.31
Tháng 6-7-8/2123,0051.112.45
Tháng 5-6-7/2122,8150.822.23
Tháng 4-5-6/2122,7200.842.32
Tháng 2-3-4/2122,7520.852.21
Tháng 1-2-3/2123,1130.922.12

Biểu đồ