LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/243.8424,8402.412.69
Kỳ 10/233.323,8602.983.21
Kỳ 07/232.9923,6603.313.07
Kỳ 04/233.6323,4703.893.49
Kỳ 01/233.9723,6505.894.65
Kỳ 10/223.1523,3173.453.63
Kỳ 07/223.5223,1382.253.15
Kỳ 04/223.422,8001.892.38
Kỳ 01/223.422,6541.022.21
Kỳ 12/21522,7830.952.11

Biểu đồ