LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Tháng 1/22->1/23522,7830.952.11
Tháng 12/21->12/223.422,6541.022.21

Biểu đồ