LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22522,7830.952.11
Kỳ 01/223.422,6541.022.21
Kỳ 12/213.422,8001.892.38

Biểu đồ