LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 07/243.725,1573.532.76
Kỳ 04/243.9524,7612.822.8
Kỳ 10/233.3323,8422.953.16
Kỳ 07/232.7123,8133.723.69
Kỳ 04/233.5623,8134.324.07
Kỳ 01/234.5824,0025.214.54
Kỳ 10/223.8323,3793.53.44
Kỳ 07/224.0723,1951.942.62
Kỳ 04/223.3522,9851.792.18
Kỳ 01/222.6522,9850.922.15
Kỳ 12/21422,7120.792.11

Biểu đồ