LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/22422,7120.792.11
Kỳ 01/222.6522,9850.922.15
Kỳ 12/213.3522,9851.792.18

Biểu đồ