LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 10/233.3823,8363.13.18
Kỳ 07/233.2523,6103.53.05
Kỳ 04/233.7123,5803.93.56
Kỳ 01/233.8523,7205.54.8
Kỳ 10/22----
Kỳ 07/223.4523,0501.73.14
Kỳ 04/223.2522,8732.292.51
Kỳ 01/223.422,8681.222.3
Kỳ 12/213.522,9300.852.15

Biểu đồ