LỊCH SỬ DỰ BÁO

Thời gianCPI (YOY)
(%)
Avg Intb USD/VND
Avg Intb rate (1W)
(%)
Avg bond yield (10Y)
(%)
Kỳ 04/223.522,9300.852.15
Kỳ 01/223.422,8681.222.3
Kỳ 12/213.2522,8732.292.51

Biểu đồ